• Ebook Tâm lý học quản trị kinh doanh (Tái bản lần thứ 5 có sửa đổi và bổ sung): Phần 1

  Ebook Tâm lý học quản trị kinh doanh (Tái bản lần thứ 5 có sửa đổi và bổ sung): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Tâm lý học quản trị kinh doanh (Tái bản lần thứ 5 có sửa đổi và bổ sung)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương I - Mở đầu; Chương II - Những hiện tượng tâm lý cá nhân; Chương III - Tập thể, đối tượng quản trị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   115 p hepc 27/03/2024 20 0

 • Ebook Tâm lý học quản trị kinh doanh (Tái bản lần thứ 5 có sửa đổi và bổ sung): Phần 2

  Ebook Tâm lý học quản trị kinh doanh (Tái bản lần thứ 5 có sửa đổi và bổ sung): Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Tâm lý học quản trị kinh doanh (Tái bản lần thứ 5 có sửa đổi và bổ sung)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương IV - Tâm lý trong hoạt động quản trị; Chương V - Tâm lý trong hoạt động kinh doanh; Chương VI - Giao tiếp trong quản trị và kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   133 p hepc 27/03/2024 25 0

 • Giáo trình Mô phỏng quy trình phun ép nhựa: Phần 1

  Giáo trình Mô phỏng quy trình phun ép nhựa: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Mô phỏng quy trình phun ép nhựa" trình bày các nội dung 3 chương đầu bao gồm: Giới thiệu về phần mềm, thiết lập điều kiện biên cho mô hình, các quá trình phân tích và bài tập tham khảo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   132 p hepc 27/03/2024 45 0

 • Giáo trình Mô phỏng quy trình phun ép nhựa: Phần 2

  Giáo trình Mô phỏng quy trình phun ép nhựa: Phần 2

  Giáo trình "Mô phỏng quy trình phun ép nhựa" đã đưa ra các hướng dẫn cụ thể, từng bước sử dụng phần mềm Moldflow trong thiết kế khuôn ép phun. nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày phương pháp thiết lập và phân tích sản phẩm nón bảo hiểm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   132 p hepc 27/03/2024 25 0

 • Ebook Phong cách Hồ Chí Minh: Phần 1

  Ebook Phong cách Hồ Chí Minh: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Phong cách Hồ Chí Minh" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: phong cách suy nghĩ và học tập - suy nghĩ kỹ, độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tế; học tập để tìm đường cứu nước, để làm người cách mạng mẫu mực, học đi đôi với hành; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ...

   92 p hepc 27/03/2024 10 0

 • Ebook Phong cách Hồ Chí Minh: Phần 2

  Ebook Phong cách Hồ Chí Minh: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Phong cách Hồ Chí Minh" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người, nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương, sống thanh cao, giản dị, lạc quan; phong cách kiên trì và nhẫn nại, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, sống...

   83 p hepc 27/03/2024 11 0

 • Ebook Thế giới còn đổi thay, nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi: Phần 1

  Ebook Thế giới còn đổi thay, nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Thế giới còn đổi thay, nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi" cung cấp cho bạn đọc những câu chuyện về: những kỷ niệm sâu sắc với Bác Hồ; Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn; nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh - những luận điểm sáng tạo lớn;... Mời các bạn cùng tham...

   119 p hepc 27/03/2024 25 0

 • Ebook Thế giới còn đổi thay, nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi: Phần 2

  Ebook Thế giới còn đổi thay, nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Thế giới còn đổi thay, nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những câu chuyện về: tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận; quán triệt hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh với quá trình trưởng thành...

   147 p hepc 27/03/2024 24 0

 • Ebook Triết học Imanuin Cantơ (1724-1804): Phần 1

  Ebook Triết học Imanuin Cantơ (1724-1804): Phần 1

  Ebook "Triết học Imanuin Cantơ (1724-1804)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tiền đề và đặc điểm của triết học cổ điển Đức; Vài nét về cuộc đời và sự nghiệp triết học của Imanuin Cantơ; Triết học nhận thức;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   97 p hepc 27/03/2024 12 0

 • Ebook Triết học Imanuin Cantơ (1724-1804): Phần 2

  Ebook Triết học Imanuin Cantơ (1724-1804): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Triết học Imanuin Cantơ (1724-1804)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đạo đức học của Imanuin Cantơ; Mỹ học của Imanuin Cantơ; Quan điểm triết học về con người và tương lai loài người; Bản chất nhân đạo của triết học Imanuin Cantơ và ý nghãi của nó đối với thời đại ngày nay. Mời các bạn cùng tham...

   82 p hepc 27/03/2024 8 0

 • Giáo trình Thực tập trang bị điện-khí nén: Phần 1

  Giáo trình Thực tập trang bị điện-khí nén: Phần 1

  Giáo trình Thực tập trang bị Điện – Khí nén được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên ngành Điện, Điện tử, Tự động hóa kiến thức về các thiết bị điều khiển điện, khí nén, cùng với các kỹ năng lắp đặt, nối dây mạch điều khiển điện, khí nén, kỹ năng lập trình PLC, kỹ năng cài đặt và vận hành biến tần công nghiệp; ngoài ra, còn...

   50 p hepc 27/03/2024 30 0

 • Giáo trình Thực tập trang bị điện-khí nén: Phần 2

  Giáo trình Thực tập trang bị điện-khí nén: Phần 2

  Nội dung Giáo trình gồm 8 bài thực tập liên quan đến 3 nội dung, gồm: Mạch điều khiển điện – khí nén: thiết kế, lắp đặt và nối dây các mạch tiếp điểm điều khiển các thiết bị điện, khí nén. Ứng dụng PLC trong điều khiển hệ thống: thiết kế và lắp đặt các mạch điều khiển dùng PLC thay thế cho các mạch tiếp điểm, cấu hình phần cứng...

   48 p hepc 27/03/2024 51 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hepc
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhepc200vi