• Ebook Điện tử căn bản (Tập II): Phần 1

  Ebook Điện tử căn bản (Tập II): Phần 1

  Tài liệu "Kỹ thuật điện căn bản (Tập II)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Mạch khuếch đại tín hiệu; Các linh kiện đặc biệt; Mạch điện tử và IC;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   78 p hepc 23/09/2023 14 0

 • Ebook Điện tử căn bản (Tập II): Phần 2

  Ebook Điện tử căn bản (Tập II): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kỹ thuật điện căn bản (Tập II)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Mạch khuếch đại công suất; Mạch ổn áp tuyến tính; Mạch dao động và tạo xung; Vi mạch Digital-Analog. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   128 p hepc 23/09/2023 12 0

 • Ebook Tài liệu chuyên đề Vận hành nhà máy nhiệt điện - Chu trình hơi nước: Phần 1

  Ebook Tài liệu chuyên đề Vận hành nhà máy nhiệt điện - Chu trình hơi nước: Phần 1

  Ebook Tài liệu chuyên đề Vận hành nhà máy nhiệt điện - Chu trình hơi nước: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Công tác kiểm tra các hệ thống đường ống; Công tác kiểm tra hệ thống nước cấp; Công tác kiểm tra máy phát điện; Công tác kiểm tra hệ thống cung cấp điện; Vận hành đánh, đập lửa vòi đốt theo sự thay đổi tải;... Mời các bạn...

   105 p hepc 23/09/2023 15 0

 • Ebook Tài liệu chuyên đề Vận hành nhà máy nhiệt điện - Chu trình hơi nước: Phần 2

  Ebook Tài liệu chuyên đề Vận hành nhà máy nhiệt điện - Chu trình hơi nước: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Vận hành nhà máy nhiệt điện chu trình hơi nước" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Khởi động, ngừng nhà máy; Điều khiển giá trị đích và vận hành hiệu quả; Liên động khối; Các thao tác trong điều kiện sự cố. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   57 p hepc 23/09/2023 14 0

 • Ebook Giải pháp nâng cao chất lượng công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Phần 1

  Ebook Giải pháp nâng cao chất lượng công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Phần 1

  Tài liệu "Giải pháp nâng cao chất lượng công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về chất lượng thông tin kế toán và công bố thông tin của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán; Những vấn đề cơ bản về công ty niêm yết trên thị trường...

   75 p hepc 23/09/2023 13 0

 • Ebook Giải pháp nâng cao chất lượng công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Phần 2

  Ebook Giải pháp nâng cao chất lượng công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Giải pháp nâng cao chất lượng công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thực trạng chất lượng thông tin kế toán và công bố thông tin của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam; Giải pháp nâng cao...

   88 p hepc 23/09/2023 10 0

 • Ebook Lý thuyết điều khiển tự động (Quyển 3): Phần 1

  Ebook Lý thuyết điều khiển tự động (Quyển 3): Phần 1

  Tài liệu "Lý thuyết điều khiển tự động: Thông thường và hiện đại (Quyển 3)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm chung về hệ phi tuyến; Tuyến tính hóa; Động học các hệ phi tuyến; Tuyến tính hóa điều hòa; Tính ổn định của hệ phi tuyến; Chất lượng của quá trình điều khiển trong hệ phi tuyến; Tổng hợp hệ phi tuyến;... Mời các...

   238 p hepc 23/09/2023 13 0

 • Ebook Lý thuyết điều khiển tự động (Quyển 3): Phần 2

  Ebook Lý thuyết điều khiển tự động (Quyển 3): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Lý thuyết điều khiển tự động: Thông thường và hiện đại (Quyển 3)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm chung về hệ ngẫu nhiên; Hệ tuyến tính với tác động ngẫu nhiên dừng; Hệ phi tuyến với tác động ngẫu nhiên dừng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   102 p hepc 23/09/2023 12 0

 • Ebook Robot bay (Flying robots): Phần 1

  Ebook Robot bay (Flying robots): Phần 1

  Ebook Robot bay (Flying robots): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thông tin chung về robot bay từ hệ thống truyền thông; Kiến thức cơ sở về thiết bị bay; Máy bay không người lái; Những bước đường phát triển máy bay không người lái quân sự;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   79 p hepc 23/09/2023 13 0

 • Ebook Robot bay (Flying robots): Phần 2

  Ebook Robot bay (Flying robots): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Robot bay (Flying robots)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tìm hiểu máy bay trực thăng; Máy bay mô hình điều khiển tự động; Robot bay X4; Robot bay X3/X6; Robot bay vỗ cánh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   119 p hepc 23/09/2023 16 0

 • Ebook Sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí: Phần 1

  Ebook Sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí: Phần 1

  Ebook "Sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đồ thị Mollier; Phân loại máy điều hòa không khí; Các thiết bị của máy điều hòa không khí; Sơ đồ điện;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   120 p hepc 23/09/2023 12 1

 • Ebook Sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí: Phần 2

  Ebook Sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook " Sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các kỹ thuật gia công cơ bản; Gia công lỗ đi qua ống tường; Máy điều hòa nguyên cụm giải nhiệt nước có tháp giải nhiệt; Những hư hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục của máy điều hòa. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   132 p hepc 23/09/2023 10 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hepc
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhepc200vi