• Ebook Nhà máy nhiệt điện: Phần 1

  Ebook Nhà máy nhiệt điện: Phần 1

  Ebook "Nhà máy nhiệt điện" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Chu trình Rankine; Ảnh hưởng của gia nhiệt quá nhiệt hơi trung gian đến hiệu suất nhiệt; Định luật nhiệt động; Chu trình Carnot; Nguyên lý xung lực; Turbine xung lực; Tổn thất trên turbine;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   123 p hepc 22/05/2023 23 2

 • Ebook Nhà máy nhiệt điện: Phần 2

  Ebook Nhà máy nhiệt điện: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Nhà máy nhiệt điện" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thiết bị turbine hơi; Turbine khí; Thiết bị turbine khí; Chu trình hỗn hợp nhà máy nhiệt điện hạt nhân. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   158 p hepc 22/05/2023 9 0

 • Ebook Lưới điện và hệ thống điện (Tập 3): Phần 1

  Ebook Lưới điện và hệ thống điện (Tập 3): Phần 1

  Tài liệu "Lưới điện và hệ thống điện (Tập 3)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các thông số của đường dây; Độ từ cảm và điện kháng của đường dây trên không; Dung dẫn của đường dây trên không; Điện trở và điện dẫn; Đường dây dài siêu cao áp và hệ thống tải điện;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   157 p hepc 22/05/2023 9 0

 • Ebook Lưới điện và hệ thống điện (Tập 3): Phần 2

  Ebook Lưới điện và hệ thống điện (Tập 3): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Lưới điện và hệ thống điện (Tập 3)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tính toán cơ học đường dây tải điện trên không; Phương trình cơ bản của dây dẫn treo trên hai điểm có độ cao bằng nhau; Phương trình trạng thái của dây dẫn; Đường dây trên không trong vận hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

   175 p hepc 22/05/2023 6 0

 • Ebook Truyền động điện thông minh: Phần 1

  Ebook Truyền động điện thông minh: Phần 1

  Ebook "Điều khiển truyền động điện thông minh" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái quát cấu trúc của hệ truyền động điện xoay chiều ba pha điều khiển tựa theo từ thông rotor; Điều khiển nghịch lưu theo phương pháp điều chế vector không gian; Mô hình động cơ phục vụ thiết kê các khâu điều chỉnh và khâu quan sát; Các vấn đề đo giá trị...

   163 p hepc 22/05/2023 6 0

 • Ebook Truyền động điện thông minh: Phần 2

  Ebook Truyền động điện thông minh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Truyền động điện thông minh" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sơ đồ thay thế và các phương pháp thu thập tham số hệ thống; Thích nghi trục tuyến hằng số thời gian rotor của động cơ dị bộ; Điều khiển tối ưu trạng thái của hệ thống truyền động điện dị bộ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   125 p hepc 22/05/2023 4 0

 • Ebook Nghệ thuật đầu tư Dhandho: Phần 1

  Ebook Nghệ thuật đầu tư Dhandho: Phần 1

  Ebook "Nghệ thuật đầu tư Dhandho" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Dhandho - bí quyết giúp người Patel chiếm lĩnh hoạt động nhà nghỉ ở Mỹ; Thương nhân Dhandho tên Manilal; Đầu tư vào các doanh nghiệp đang kinh doanh; Đầu tư vào các doanh nghiệp đơn giản; Đầu tư vào các doanh nghiệp rệu rã trong ngành công nghiệp rệu rã;... Mời các bạn cùng tham...

   138 p hepc 22/05/2023 8 0

 • Ebook Nghệ thuật đầu tư Dhandho: Phần 1

  Ebook Nghệ thuật đầu tư Dhandho: Phần 1

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Nghệ thuật đầu tư Dhandho" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Gắn chặt với chênh lệch Arbitrage; Luôn bám vào biên an toàn; Đầu tư vào các doanh nghiệp có rủi ro thấp nhưng bất định; Đầu tư vào người bắt chước thích hơn những kẻ tiên phong; Thế tiến hóa lưỡng nan của người hùng Abemimanyou và nghệ thuật...

   124 p hepc 22/05/2023 6 0

 • Ebook Quản trị kinh doanh những năm đầu thế kỷ XXI: Phần 1

  Ebook Quản trị kinh doanh những năm đầu thế kỷ XXI: Phần 1

  Ebook "Quản trị kinh doanh những năm đầu thế kỷ XXI" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Chất lượng sản phẩm và dịch vụ với vấn đề hội nhập vào nền kinh tế thế giới; Chất lượng tăng trưởng của ngành Dệt may Việt Nam; Quản lý chất lượng sản phẩm và dịch vụ; Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp;... Mời các bạn...

   283 p hepc 22/05/2023 7 0

 • Ebook Quản trị kinh doanh những năm đầu thế kỷ XXI: Phần 2

  Ebook Quản trị kinh doanh những năm đầu thế kỷ XXI: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Quản trị kinh doanh những năm đầu thế kỷ XXI" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Năng lực cạnh tranh của sản phẩm sứ dân dụng Hà Nội; Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của Việt Nam; Phát triển công nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu; Phân tích SWOT với phát triển công nghiệp chế biến rau quả;... Mời...

   350 p hepc 22/05/2023 5 0

 • Giáo trình Tổ chức lao động: Phần 1 - PGS. TS. Nguyễn Hiệp

  Giáo trình Tổ chức lao động: Phần 1 - PGS. TS. Nguyễn Hiệp

  Giáo trình Tổ chức lao động: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: đối tượng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp luận của môn học tổ chức lao động; phân công và hiệp tác lao động trong doanh nghiệp; xây dựng và hoàn thiện phương pháp lao động trong quá trình sản xuất; tổ chức và phục vụ nơi làm việc; điều kiện lao động và...

   222 p hepc 22/05/2023 8 0

 • Giáo trình Tổ chức lao động: Phần 2 - PGS. TS. Nguyễn Hiệp

  Giáo trình Tổ chức lao động: Phần 2 - PGS. TS. Nguyễn Hiệp

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Tổ chức lao động: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: kích thích vật chất, tinh thần và kỷ luật lao động đối với người lao động; tổ chức lao động trong doanh nghiệp một số ngành; tổ chức trong các cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước; tổ chức công tác tổ chức lao động trong doanh nghiệp. Mời...

   112 p hepc 22/05/2023 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số