• Giáo trình Thống kê kinh doanh: Phần 1 - GS. TS Phạm Ngọc Kiểm

  Giáo trình Thống kê kinh doanh: Phần 1 - GS. TS Phạm Ngọc Kiểm

  Giáo trình Thống kê kinh doanh: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Những vấn đề cơ bản của thống kê kinh doanh; Thu thập thông tin thống kê trong đơn vị cơ sở; Thống kê kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo!

   200 p hepc 24/06/2024 46 0

 • Giáo trình Thống kê kinh doanh: Phần 2 - GS. TS Phạm Ngọc Kiểm

  Giáo trình Thống kê kinh doanh: Phần 2 - GS. TS Phạm Ngọc Kiểm

  Giáo trình Thống kê kinh doanh: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Thông kê kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ của đơn vị cơ sở; Thống kê giá thành sản xuất và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị cơ sở; Thống kê lao động của đơn vị cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo!

   177 p hepc 24/06/2024 40 0

 • Tài liệu học tập Logistics và quản trị chuỗi cung ứng: Phần 1

  Tài liệu học tập Logistics và quản trị chuỗi cung ứng: Phần 1

  Tài liệu học tập "Logistics và quản trị chuỗi cung ứng" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tổng quan về logistics và chuỗi cung ứng; dịch vụ khách hàng; dự báo cung cầu và hoạch định sản xuất; quản trị mua hàng; quản trị kênh phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo!

   229 p hepc 24/06/2024 16 0

 • Tài liệu học tập Logistics và quản trị chuỗi cung ứng: Phần 2

  Tài liệu học tập Logistics và quản trị chuỗi cung ứng: Phần 2

  Tài liệu học tập "Logistics và quản trị chuỗi cung ứng" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Logistics và thuê ngoài dịch vụ logistics; đo lường hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị chuỗi cung ứng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   181 p hepc 24/06/2024 15 0

 • Ebook Năng lượng mặt trời thiết kế và lắp đặt: Phần 1

  Ebook Năng lượng mặt trời thiết kế và lắp đặt: Phần 1

  Ebook "Năng lượng mặt trời thiết kế và lắp đặt" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan tình hình năng lượng thế giới và Việt Nam; Bức xạ mặt trời; Hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   106 p hepc 24/06/2024 39 1

 • Ebook Năng lượng mặt trời thiết kế và lắp đặt: Phần 2

  Ebook Năng lượng mặt trời thiết kế và lắp đặt: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Năng lượng mặt trời thiết kế và lắp đặt" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống chiếu sáng ban ngày; Hệ thống pin quang điện năng lượng mặt trời; Phương pháp lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   188 p hepc 24/06/2024 18 1

 • Ebook Năng lượng-Lịch sử nhân loại từ than củi tới hạt nhân: Phần 1

  Ebook Năng lượng-Lịch sử nhân loại từ than củi tới hạt nhân: Phần 1

  Mục đích quan trọng của cuốn sách "Năng lượng-Lịch sử nhân loại từ than củi tới hạt nhân" là khám phá lịch sử năng lượng; làm sáng tỏ thêm những lựa chọn mà chúng ta đang phải đối mặt trước thách thức của biến đổi khí hậu toàn cầu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách dưới đây!

   339 p hepc 24/06/2024 36 0

 • Ebook Năng lượng-Lịch sử nhân loại từ than củi tới hạt nhân: Phần 2

  Ebook Năng lượng-Lịch sử nhân loại từ than củi tới hạt nhân: Phần 2

  Cuốn Năng lượng: Lịch sử nhân loại từ than củi tới hạt nhân một được viết phần để lấp đầy khoảng trống đó - với con người, sự kiện, thời gian, địa điểm, cách tiếp cận, ví dụ, trường hợp tương tự, thảm họa và chiến thắng - để làm sinh động cuộc tranh luận và làm rõ các lựa chọn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2...

   222 p hepc 24/06/2024 34 0

 • Ebook Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông: Phần 1

  Ebook Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông: Phần 1

  Cuốn sách Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông trình bày 21 Quy chuẩn kỹ thuật viễn thông, phần 1 ebook gồm có các quy chuẩn sau: QCVN 2: 2010/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính điện/vật lý của các giao diện điện phân cấp số; QCVN 3: 2010/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lỗi bit của các đường truyền dẫn số; QCVN 4: 2010/BTTTT Quy...

   358 p hepc 24/06/2024 34 0

 • Ebook Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông: Phần 2

  Ebook Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông: Phần 2

  Phần 2 cuốn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông gồm có những nội dung: QCVN 12: 2010/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy di động GSM (pha 2 và 2+); QCVN 13: 2010/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy di động CDMA 2000-1X băng tần 800 MHz; QCVN 14: 2010/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động CDMA 2000-lx; QCVN 15:...

   446 p hepc 24/06/2024 16 0

 • Ebook 301 câu đàm thoại tiếng Trung Quốc (Tập 1): Phần 1

  Ebook 301 câu đàm thoại tiếng Trung Quốc (Tập 1): Phần 1

  Tài liệu "301 câu đàm thoại tiếng Trung Quốc (Tập 1)" là giáo trình dạy tiếng Trung Quốc cấp tốc được biên soạn dành cho những người mới học ngôn ngữ này. Phần 1 gồm tổng cộng 10 bài học, các bài học cung cấp các nội dung liên quan đến kỹ năng giao tiếp (chào hỏi, làm quen…). Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   113 p hepc 24/06/2024 53 0

 • Ebook 301 câu đàm thoại tiếng Trung Quốc (Tập 1): Phần 2

  Ebook 301 câu đàm thoại tiếng Trung Quốc (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "301 câu đàm thoại tiếng Trung Quốc (Tập 1)" tiếp tục cung cấp khoảng 800 từ mới và các điểm ngữ pháp cơ bản trong tiếng Trung Quốc. Mỗi bài học có sáu phần: Câu, đối thoại, thay thế và mở rộng, từ mới, ngữ pháp, bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   105 p hepc 24/06/2024 54 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hepc
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhepc200vi